Excel

Een horizontale lijn tekenen

Een horizontale lijn tekenen in het midden van een cel

Als je een horizontale lijk moet tekenen in het midden van een cel, het makkelijkste wat je kunt doen is het ASCII-teken Alt+196 gebruiken:

Zie voorbeeld hier >>