jQuery

Afteltimer

Tel af het aantal resterende dagen en uren
<!doctype html>
 <html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Afteltimer</title>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.js"></script>
 </head>
 <body>
 <div id="countdown-container">
 <div>Het nieuwjaar van 2025 is over:</div>
 <div id="dagen"></div>
 <div id="uren"></div>
 <div id="minuten"></div>
 <div id="seconden"></div>
 </div>
 <script>
 function countdownFunctie() {
 
 var eindDatumEnTijd = new Date("31 December 2024 23:59:59 GMT+01:00"); 
 eindDatumEnTijd = (Date.parse(eindDatumEnTijd) / 1000);
 var tijdNu = new Date();
 tijdNu = (Date.parse(tijdNu) / 1000);
 var tijdTot = eindDatumEnTijd - tijdNu;
 var dagen = Math.floor(tijdTot / 86400); 
 var uren = Math.floor((tijdTot - (dagen * 86400)) / 3600);
 var minuten = Math.floor((tijdTot - (dagen * 86400) - (uren * 3600 )) / 60);
 var seconden = Math.floor((tijdTot - (dagen * 86400) - (uren * 3600) - (minuten * 60)));
 if (uren < "10") { uren = "0" + uren; }
 if (minuten < "10") { minuten = "0" + minuten; }
 if (seconden < "10") { seconden = "0" + seconden; }
 $("#dagen").html(dagen + " dagen");
 $("#uren").html(uren + " uur");
 $("#minuten").html(minuten + " minuten");
 $("#seconden").html(seconden + " seconden"); 
}
setInterval(function() { countdownFunctie(); }, 1000);
 </script>
 </body>
 </html>