PHP

Gebruiker doorverwijzen

Gebruiker doorverwijzen naar de juiste website
<?php
// gegevens ophalen vanuit de inlogpagina:
$gebruikersnaam = $_POST['gebruikersnaam'];
$wachtwoord = $_POST['wachtwoord'];
// gebruiker doorverwijzen
if (($username == "deventer") && ($wachtwoord == "sport")) {
header('Location: https://www.deventer.nl/sport/');
}
else {
header('Location: https://www.google.nl/');
}
?>