PHP

Gebruiker doorverwijzen

Gebruiker doorverwijzen naar een andere pagina
<?php header ('location: https://www.website.com/'); ?>
<?php header ('location: pagina.php'); ?>
<?php header ('location: /map/'); ?>