Word

Links

Ctrl+klikken uitschakkelen om een link te openen
  • Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd
  • Schakel het selectievakje CTRL+klikken gebruiken om de hyperlink te volgen uit